84yt-95ut


South African Music

Awukhuzeki Lyrics by DJ Stokie (feat. Ommit, SobzeeAwukhuzeki Lyrics by DJ Stokie

Yilabangan’ bakhe, iyoyo

Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo

Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Awukhuzeki, awusabuyi nasekhaya
(Wena ung’phatha kabi)
Awubambeki, awusalali nasekhaya
Awukhuzeki, awusalali nasekhaya
Awubambeki, awusabuyi nasekhayaYilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Akasalal’ endlini yo
Akasalal’ endlini yo
Uphuz’ utshwala ub’suku bonke
Akasabuyi endlini
Uphuz’ utshwala ub’suku bonke
Akasabuyi endlini
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wеna, wena, wena
Kanti wena, wеna, wena
Ngathi sekuba umkhuba
Lento yakho yoku zula zula
Bengithi usuyakhula
Kanti wena usagcwele ukudlala
Heh, buy’ekhaya
Buy’ekhaya, ayaya, ayayayayaya
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena

Stream

TAGS:


Recommended for you
 


0 Responses

Leave a Reply