84yt-95ut


Lyrics

Lyrics: Cici, Murumba Pitch – Hamba Juba Ft. Lady Amar & JL SANew music alert from Cici, Murumba Pitch – Hamba Juba lyrics, audio mp3

South African award-winning music sensational, Cici team up together with Murumba Pitch on a new vibrant mind-blowing song titled Hamba Juba, featuring Lady Amar & JL SA.

Listen & Share

Lyrics

Kimi nawe sekuphelile, mmh
Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
Sekuphelile mtakamama, mtakamama
Sekuphelile mtakamama, Mtakamama

Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
[Verse: Innocent of Murumba Pitch]
Ng’cel’ ung’xolele
Ekhaya lami ngiyawayenza amaphutha
Angeke ngikwazi uk’phila ungekho
Beng’cela s’hlale phantsi
Sithi uk’khuluma ngaloludaba
Uyazi ngiyak’dinga mama
Bewuthi sofa silahlane
Manje sekwenzenjani? Ngizibuza nami
I promise I’ll do everything you want me to
Ntombi uma ungabuya kimi, ng’ngashintsha manje
Sobabili
(S’phelele si so) S’phelele si so
(Ang’funi omunye) Ayi omunye
(Ng’funa wena wedwa) Wena wedwa
Sobabili
(S’phelele si so) S’phelele si so
(Ang’funi omunye) Ayi omunye
(Ng’funa wena wedwa) Wena wedwa
(Sobabili )’babili
(S’phelele si so) S’phelele si so
(Ang’funi omunye) Omunye
(Ng’funa wena wedwa) Omunye, Omunye
Sobabili
(S’phelele si so) Oh yeah si so
(Ang’funi omunye)
(Ng’funa wena wedwa)

Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Mmh)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Angeke ng’phinde, Ng’cel’ ung’buyise)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Bekuyiphutha, ngenze iphutha babe)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili

Kimi nawe sekuphelile, mmh
Hamba
Hamba juba lami, bayok’bona phambili
Sekuphelile mtakamama, mtakamama
Sekuphelile mtakamama, mtakamama
Sekuphelile mtakamama, mtakamama
Sekuphelile mtakamama, mtakamama

Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Mmh)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Angeke ng’phinde, Ng’cel’ ung’buyise)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili (Bekuyiphutha, ngenze iphutha babe)
Hamba
Hamba juba lami, Bayok’bona phambili

English Lyrics

It’s over for me and you, mmh
Go
Go my dove, they’ll see the future
It’s over, mother, mother
It’s over, mother, Mother

Go
Go my dove, they’ll see the future
Go
Go my dove, they’ll go see ahead
Go
Go my dove, they will see ahead
Go
Go my dove, they will see ahead

Please forgive me
In my home I make mistakes
I can’t live without you
I beg you please sit down
, we’re talking about this issue,
you know meneed a mother
Bewuthi sofa silahlane
Now what happened? I wonder myself
I promise I’ll do everything you want me to
Ntombi if you come back to me, I’ll change now
Both of us
(We’re perfect si so) We’re perfect si so
(I don’t want anyone else) No one else
(I want you alone) You alone
Both of us
(We are perfect) We are together
(I don’t want someone else) No one else
(I want you alone) You alone
(Both of us) Two
(We are perfect) We are together
( I don’t want someone else) One
(I want only you) One, One
Both of us
(We are perfect) Oh yeah we are so
(I don’t want someone else)
(I want only you)

Go away,
go away my love, They will see you ahead ( Mmh)
Go away
, my love love, They will see you forward ( I will never again, Ng’cel’ bring you back)
Go away
, my love love, They’ll see the future ( It was a mistake, I made a mistake, baby)
Go away,
my baby, They’ll see the future

for me and you, mmh
Go away
, my baby, they’ll see the future
It’s over mommy, mommy
It’s over mommy, mommy It
‘s over mommy, mtakamama
It’s over mtakamama, mtakamama

Go
away my dove, They will see the future ( Mmh)
Go away
my dove, They will see the future ( I will never again, I will bring you back)
Go away
my dove, They will see the future ( It was a mistake, I made a mistake babe)
Go
Go my dove, They will see ahead

TAGS: , , ,


Recommended for you
 

0 Responses

Leave a Reply